قافیه های بی مخاطب


 

یه کافه خالیِ خالی
پر از سرمای آدم ها
یه میز و صندلی دورش
پر از آوای گندم ها


دو فنجان قهوه ی تلـــخُ
دو چشمت در درونش غرق
هوای مهرِ اون سالُ
پر از دردِ هزاران فرق


کتابِ شعر و موسیقی
یه گلدون، بوی سیگار ـت
نفهمیدی، که من هستم
همیشه مستُ بیمارت


لبانت روی هم بسته ـس
نگاهت سمت بارون ـه
نمیدونه که این لحظه
وداعه برگُ گلدون ـه


صدای بغض تو از من
هوای تیره میسازه
فقط مونده بلرزونیم
چشام ابرا رو میسازه


نفس های من و تو با
هوای گریه، جون میده
کدوم فصله که خورشیدش
تو دستامون، خزون میشه


نمیدونم نمیدونم
چجوری بغض پلکت شم
نمیذاری نمیذاری،
 که من لبریز چشمت شم

چشای تو پُره مرگِ
که هر لحظه نفس میده
منم خاکی که محکومه
به چشمی که نمیدیده


بیا برگردو راضی شو
به این فصلِ پریشونی
بیا پیشم که میدونی
بدونِ من نمیتونی


تموم ـه قصه ی فردا
شروعِ غصه ای تازه س
تو رفتی توی آغوشِ
همونی که بدآوازه س 
 
 
 

+ نوشته شده در: کتابِ شعر و موسیقی یه گلدون، بوی سیگار ـت | ۱۳۹۳ بيست و هفتم فروردينساعت 5:17 PM توسط DoReMe | ارسال نظر                             
 
ســــاکـــــن دریــای آبــی نیستــــم
سرنشـین و بــار کشتـــی نیستــم
لنـــج تنهایـی کنـــار ســاحل اسـت
هیچــم و بــی "ناخدایی" نیستـــم
 
موج طوفــان خــم به زیر مــوج نـــــو
موجیـَـم من، یــارِ خاکــی نیستــــم
سوت کشتی بان، صـــدای گیــرودار
وقت حمــلــه روی کشتی نیستــــم
 
چشم ها در چشم ها هی میدونـد
من درین امــواج و ماهـی نیـستـــم
سُر نخور در قلـب مغـلــوب جهـــــان
فکــر کـــن تنهــــا تویـــیُ نیسـتــــم
 
شعر من در عمق چشمان تـواست
چشــــم آبــی! من خیالی نیستــم
سالها چشمم به شکل ابرهاســت
هـــی ببـارد، " آفتـابــــی" نیستـــم
 
چتر خواهم شد برایت، گـــوش کــن!
حیــف حتــی بـادبـــان ـی نیستـــــم
می روم از مـــوجِ چشـمـــانـت به رود
قطره ای ام، سوی خشکی نیستــم
 
..................***..................

آب خـواهـــی خــورد از_این رودهـــا
حیــف در آن رود نیلـــی، نیــستـــم
سالهـــا پلک پر آبــت بستــــه بــــود
پلکِ شب وا کن، "ندا" یت نیستـــم

+ نوشته شده در: پلکِ شب وا کن ندایت نیستم | ۱۳۹۳ بيست و ششم فروردينساعت 12:00 AM توسط DoReMe | ارسال نظرایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان